Kontakt

Zapraszamy także na stronę UTW UJD


Świat realny

Dr Joanna Górna - Kierownik UTW UJD

Wydział Nauk Społecznych UJD
Katedra Badań nad Edukacją

email: j.gorna@ujd.edu.pl
email: j.gorna@ujd-utw.online


Samorząd UTW UJD

Arkadiusz Zadros

Przewodniczący

email: arkadiusz.zadros@ujd-utw.online


Samorząd UTW UJD

Sabina Zabielska

Specjalistka ds. kontaktów z uczestnikami

email: sabina.zabielska@ujd-utw.online


Świat wirtualny

Dr Rafał Głębocki

Wydział Nauk Ścisłych,
Przyrodniczych i Technicznych UJD

email: r.glebocki@ujd.edu.pl
email: r.glebocki@ujd-utw.online